Självbild
 

     

       Självkänsla - Självförtroende

Självkänsla och självförtroende behöver stärkas och putsas upp hos de flesta av oss. Din inre bild av dig själv är betydelsefull. Om du har en negativ syn på dig själv så handlar du därefter. En postitiv syn på dig själv gör dig säker och du vågar ta steg i livet.

 
Med hjälp mental träning kan du ändra din attityd till dig själv och andra samt stärka din självkänsla och ditt självförtroende.
 
Metronomen erbjuder kurser och föreläsningar i Självbild, Självkänsla och Självförtroende.
                  


email: info@metronomen.se     tel: 0652-51054 | mob: 070 5340054     Metronomen | Älvsund 5660 | 820 70 Bergsjö