Stresshantering
 

Stress

Allt fler människor i vår tid har problem på grund av stress. Stress är något subjektivt och alla reagerar inte på samma sätt. För en del verkar det som om dom kan klara av det mesta utan att få någon stressreaktion alls, andra blir stressade för små saker. Varför?

Det gäller att kunna slappna av regelbundet och få en annan attityd till de krav som ställs. Det har visat sig att handlingsfrihet, meningsfullhet och begriplighet är viktigt i sammanhanget. Har vi egenkontroll och förståelse för de krav som ställs är det lättare att hantera situationen.

Med hjälp av avslappning och mental träning kan du lättare hantera stressen i tillvaron.

Metronomen erbjuder kurser och föreläsningar om stress o stresshantering.


email: info@metronomen.se     tel: 0652-51054 | mob: 070 5340054     Metronomen | Älvsund 5660 | 820 70 Bergsjö